Apple Reparatie Soest en omstreken
iMac Macbook iPad iPhone Reparatie
Bel voor een afspraak op 035-3333035

Privacyverklaring

Apple Reparatie > Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met
SmartCom Center thodn Optie1 Soest
,
van Weedestraat 4
,
3761CE, Soest,
57673179
.
Versie:
25
05
2018 + versie 1.0
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen,
en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doelei
nden, kunt u
hieronder
lezen.
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website
www.optie1
soest.nl
,
laptopreparatieamersfoort.nl,
fixmyapple.nl
verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij
bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtst
reeks door u worden opgegeven,
in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het
aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om
te verwerken. Wij zullen uw perso
onsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar
vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet
of de overeenkomst
mogen
of moeten doen.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat
SmartCom Center thodn Optie1 Soest
,
in
bepaalde gevallen uw
persoons
gegevens opslaat.
SmartCom Center thodn Optie1 Soest
,
gebruikt
uw persoonsgegevens voor:
h
et verlenen van toegang tot onze website;
h
et gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer
, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
;
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
product
en dienstontwikkeling;
het bepalen van
strategie en beleid;
z
o nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot
SmartCom
Center thodn Optie1 Soest
,
, haar relaties en haar medewe
rkers
;
Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
NAW
gegevens;
b
edrijfsgegevens;
f
unctie;
b
tw
nummer;
geslacht;
e
mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
geboortedatum;
IP
adres;
technische browserinformatie;
cookie ID;
klik
en surfgedrag;
social media account
;
email accounts;
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw
persoons
gegevens niet langer dan noodzakelijk is
om de in deze
privacy
en
cookieverklaring
genoemde doeleinden te bereiken.
In dit geval maken we gebruik van Google
Analytics en
blijven
die gegevens 26 maanden houdbaar.
V
ertrouwelijkheid & v
erstrekking
aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij
via onze website
verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze
partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dat
u
hier
voorafgaande
toestemming
voor h
eeft
verstrekt
, dit
noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet
of de overeenkomst
mogen of
moeten
doen.
Gegevensbeveiliging
SmartCom Center thodn Optie1 Soest
maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich
onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke
personen t
oegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens
afgeschermd is
. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS
verbinding.
G
ebruikmaken
van interactieve mogelijkheden van deze website of andere
web
sites die u bezoekt.
C
ookies
We gebruiken
Cookies om het gebruik van de site te analyseren, zodat we de prestatie
s kunnen
meten en verbeteren.
Denk aan bezoekersaantallen
, bezoekerstijden en welke pagina
s gezocht
worden.
We maken g
ebruik van Google An
alytics.
Ga
naar
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
om je af te melden voor Google Analytics.
Verwijderen van cookies
D
e meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode
au
tomatisch verlopen en geen gegevens van uw site
bezoek meer registreren. U kunt er ook voor
kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor
meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadpleg
en.
Links naar andere websites
van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.
Deze privacy
en cookieverklaring
is niet
van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy
policy van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen.
Dit kunt u doen door contact met ons op t
e nemen
per
e
mail op soest@optie1.nl
, of
door telefonisch contact met ons op te nemen via
035
3333031
op maandag tot en met vrijdag
tussen 9.
30
en 17.00 uur
.
U heeft de volgende rechten:
uitleg krijgen over wel
ke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een
bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacy
en cookieverklaring
Wij
behouden ons het recht voor om deze privacy
en cookieverklaring
aan te passen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy
geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte b
ent
.
Contactgegevens
SmartCom Center thodn Optie1 Soest
V
an
Weedestraat 4
3761CE Soest
KVK:
57673179
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om
een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor
contact
opnemen met de A
utoriteit Persoonsgegevens.